Tiibeti traditsiooniline meditsiin

Sellisena, nagu tänapäeval tiibeti traditsioonilist meditsiini teatakse, tekkis see 8. sajandil, mil sulasid kokku kohalik böni kultuuri meditsiin ning budistlik kultuur ja meditsiin, mis sel ajal Indiast Tiibetisse jõudis. Lisaks kutsus tollane Tiibeti kuningas Khri sRong lDe bTsan erinevate maade kuulsad arstid Tiibetisse, kes kõik panid kirja oma meditsiiniteadmised, mis hiljem tiibeti keelde tõlgiti. Esindatud olid arstid Indiast, Kesk-Aasiast, Hiinast, Pärsiast, Nepaalist, Dolpost ja mujalt.

8. sajandil elas Tiibetis ka tiibeti meditsiini isaks kutsutud Yuthog Yonten Gonpo (vanem). Juba ta isa oli kuulus ravitseja, poeg sai mitmekülgse hariduse, õppides nii isalt kui külastades korduvalt Indiat ja Hiinat. Hiljem kirjutas ta ümber böni kultuurist pärineva meditsiinilise Bum bZhi teksti ja nimetas selle rGyud bZhi’ks (Neli Tantrat). Tema rajas ka esimese meditsiinilise õppeasutuse ja haigla (762. a.) – sMan Lung lTa-na-sdug. Arstiks sai seal 10-12-aastase õppimise järel.

Neli Tantrat on tänaseni põhiteos, mille järgi tiibeti meditsiini õpitakse (lisaks lõputu arv kommentaare). Raamat koosneb neljast osast ehk tantrast: Juurtantra, Selgitav Tantra, Suuliste Juhiste Tantra ja Lõpetav Tantra.

Juurtantra on nö sissejuhatus tiibeti meditsiini ja selle lühikokkuvõte.

Selgitavas Tantras räägitakse embrüoloogiast, anatoomiast, füsioloogiast, haiguste põhjustest ja levikuteedest, sümptomitest, käitumise ja toitumise põhimõtetest, ravimitest, meditsiinilistest instrumentidest, ravimise üldpõhimõtetest, arsti eetikast ja muust.

Suuliste Juhiste Tantra on kõige mahukam ja käsitleb patoloogiat: erinevate kehaenergiate tasakaalutused, sisehaigused, palavikud, ülakeha haigused, elutähtsate- ja õõnesorganite haigused, suguorganite haigused, üldhaigused, lastehaigused, naistehaigused, nähtamatute jõudude poolt põhjustatud haigused (s.h vaimuhaigused), traumatoloogia, toksikoloogia, geriaatria, viljatus ja muud.

Lõpetav Tantra on kõige praktilisem ja sisaldab: pulsidiagnostika, uriinidiagnostika, erinevad ravimvormid ja nende valmistamine, välispidised teraapiad ja protseduurid.

Tiibeti traditsiooniline meditsiin on ühelt poolt autentsel kujul säilinud, samas kaasaja tingimustele vastavalt arenev meditsiinisüsteem. Tema teine unikaalsus on tänasesse päeva kandunud eetilisus ja praktiseerijate pidev töö iseendaga ehk vaimse arengu tähtsustamine. Sest nii sinu ravitulemused kui ka sinu tervis sõltuvad sinu vaimsest arengust, valikutest, otsustest, mõistmisest ja sisemisest tasakaalust.

Eestis praktiseeritakse tiibeti meditsiini alates 2002. aastast ning terapeutide koolitusi on korraldatud alates 2006. aastast. Õppimine on pikk ning nõuab aega ja pühendumist, seetõttu ei ole häid praktikuid palju.
Eestis on kaks iseseisvalt tegutsevat tiibeti meditsiini kooli – Sorig Khang Estonia (www.attmestonia.ee/valuste-kool) ja Sorig Khang Maru (www.tiibetimeditsiin.ee ja fb: Maru gompa), mõlemad on rahvusvahelise kooli Sorig Khang International (www.sorig.net) kohalikud harud.