Täiendmeditsiini ja loodusravi kutsega seotud arengud Eestis

  • Eestis on täiendmeditsiin ja loodusravi reguleeritud läbi kutsestandardi, kus terapeut saab taodelda taset 5 või taset 6. Kutsestandard on aluseks võetud õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
  • Kutset võivad taodelda kõik täiskasvanud kodanikud, kes on läbinud nõutud ulatuses erialase ja meditsiinilise väljaõppe, mis on fikseeritud kutsestandardis ja hindamiskriteeriumides.
  • Kutse saamiseks tuleb sooritada kutseeksam, mida hindab kompetentne eksamikomisjon. Hindamine on kompetentsipõhine, seega ei nõuta niivõrd haridusdokumenti, kui just pädevust ja kompetentsust.
  • Terapeudid on saanud kutsetunnistusi alates aastast 2006 ning on kantud riiklikku kutseregistrisse.
  • Ametite klassifikaatoris (ISCO 08) on terapeudid registreeritud koodiga 2230 kui Täiendmeditsiini ja loodusravi tippspetsialistid (vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule EQF 6).
  • Oma regulatsioonide osas on võetud eeskujuks Kesk- ja Põhja-Euroopa praktika.

Ajalooline kulgemine:

  • 2003 a sügiseks olid mitmed loodusterapeutide ühendused proovinud edutult Kutsekojalt saada õigust kutsestandardi loomiseks. Initsiatiivgrupp tuli kokku ja otsustas jõud ühendada. 2004.a. sai valmis põhikiri ja loodi Eesti Loodusteraapiate Nõukoda , mis ka registreeriti Äriregistris. 2004.a. lõpus sai uus Nõukoda Kutsekoja kutsenõukogult õiguse alustada loodusterapeutide kutsestandardite väljatöötamist.
  • 2006.a. detsembris kinnitas lõpuks kutsenõukogu esimesed kutsestandardid: aroomterapeut II ja III, homöopaat II ja III , refleksoloog II ja III , Tai No-Boar terapeut II ja III, ning Hiina traditsioonilise meditsiini terapeut II ja III. 2007 kevadsuvel tehti esimesed kutseeksamid ja suvel 2007 andis esimesed Kutsetunnistused uutele loodusterapeutidele üle Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Taavi Rõivas.
  • 2011.a. alustasime uute kutsestandardite väljatöötamist kus lisandusid: Tiibeti loodusterapeut, Eesti pärimus- loodusterapeut holistilise regressiooni terapeut ja ki-shiatsu terapeut. 2013 sai uus kutsestandard kinnitatud ja Nõukoda sai õiguse loodusterapeut tase 6, spetsialiseerumistega ja Hiina loodusterapeut tase 5 kutsete andmiseks.
  • 2017 a. alustasime kutsestandardi parandamist, mis valmis 2018 kevadel. 2018 novembris toimub kaitsmine kutsenõukogu koosolekul. Erinevate valdkondade hulk on suurenenud kümnele: Aroomiteraapia, Eesti loodusteraapia, Hiina loodusteraapia, Holistilise regressiooni teraapia, Homöopaatia, Ki-shiatsu, Refleksoloogia, Tai loodusteraapia, Tiibeti traditsiooniline meditsiin, Transpersonaalne teraapia.