Põhikiri

1.1. Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda (edaspidises põhikirja tekstis nimetatud NÕUKODA ) on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis on loodud käesolevas põhikirjas fikseeritud eesmärkide saavutamiseks.
1.2. NÕUKOJA nimi on Mittetulundusühing Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda
1.3. NÕUKOJA asukoht on Tallinna linn.
1.4. NÕUKOJA eesmärgiks on ühendada loodusraviga (füsioloogilise või biokeemilise või stressialandava ja heaolu tõstva toimega teraapiaga, mida on võimalik ohutult ja korduvalt saavutada samade töövõtetega sarnaste kaebustega erinevate inimeste terapeutilisel mõjutamisel) tegelevad üksikisikud, nende ühendused ja liidud, et vahendada üksteisele erialast informatsiooni, korraldada koolitust ning taotleda ühiselt liikmete õiguste tunnustamist riiklikul tasandil, aidata kaasa loodusteraapia valdkonnas kutsestandartite väljatöötamisel ning kutsekvalifikatsioonide andmisel.

Loe edasi