Kutsestandard

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandardi kaks peamist ülesannet on olla õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal. Oleme Täiendmeditsiini ja loodusravi valdkonnas koostanud kutsestandardid tasemetega 5 ja 6 järgmistele erialadele:
Tase 5 kutsestandard : Hiina loodusravispetsialist.
Tase 6 kutsestandard : Aroomterapeut, Refleksoloog, Tai loodusterapeut, Hiina loodusterapeut, Homöopaat, Eesti loodusterapeut, Holistilise regressiooni terapeut, Shiatsu terapeut, Tiibeti loodusterapeut

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10503857