Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni koosseis:

  1. Karl Muinast – Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusteraapiate Nõukoda (esimees)
  2. Ülo Liivamägi – Sternum Koolitus (aseesimees)
  3. Tiia Frantsusova – Holistilise Regressiooniteraapia Selts
  4. Alar Krautman – Alar Krautmani Terviseakadeemia
  5. Lilli Gross – pereõde
  6. Henno Nurmsalu – jurist
  7. Anne Hiio – Eesti Patsientide Esindusühing