Kutseeksam

Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu:

 1. avaldus ( “Taotleja avaldus”)
 2. CV (“Taotleja CV”)  ning  „Olen nõus oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris“
 3. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 4. haridust tõendavate dokumentide koopiad (tasemehariduse, erialase koolituse ning meditsiinilise hariduse tunnistus) ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
 5. maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta: kutse taotlemise tasu 90 €; kutse taastaotlemise tasu 25 € – Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328.

Täpsemad kirjeldused kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks on toodud kutseandmise korras Kutseandmise kord

Kutseeksamite ja kutse taastõendamiste kohta tuleb taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada vähemalt 30 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.

Taotlused esitatakse antud loodusteraapia valdkonna esindaja kätte elektrooniliselt aadressile:

 • refleksoloogia ja homöopaatia – Ülo Liivamägi yloliivamagi@gmail.com
 • aroomteraapia – Karl Muinast  karlmuinast@gmail.com
 • Tai ja Eesti loodusteraapia – Alar Krautman  alar.krautman@gmail.com
 • Hiina loodusteraapia – Sven Konga neijingikool@gmail.com
 • Ki-Shiatsu teraapia – Valdo Herzman  valdo@shiatsu.ee
 • Tiibeti loodusteraapia – Anu Rootalu ngakmang@gmail.com
 • Holistilise regressiooni teraapia – Tiia Frantsusova regressiooniteraapiaselts@gmail.com

Antud esindajad määravad ka konsultatsiooni ajad.