Hiina loodusteraapia

Võtsime kasutusele hiina loodusteraapia mõiste, sest termin Traditsiooniline Hiina Meditsiin võib eksitada, sest meie kultuuris pole see traditsiooniline ega ka meditsiin. Edasi võib muidugi ütleda, et tegemist pole ka spetsiifiliselt „hiina asjaga“, vaid üle kogu Oriendi ulatuva traditsiooniga.

Hiina loodusteraapia sisaldab endas esmapilgul väga erinevaid meetodeid, alates akupunktuurist ja moxibustsioonist kuni taimede kasutamise ja Qi Gong-ini välja, mis aga lähtuvad samadest algpõhimõtetest.

Ajalooliselt ei ole hiina loodusteraapias spetsiifilist kavatsust ravida haigusi, vaid pigem rääkida-õpetada seda, kuidas elu elada. Sellest sünnib hiljem idee, kuidas ennetada haigusi. Ja lõpuks, samadele kontseptsioonidele toetudes juba meie ajaarvamisele lähemal, tekivad ideed, kuidas ravida haigusi.

Ehk, inimene haigestub või võib haigestuda, sest ta ei oska elu elada ja nautida, sest ta on kaotanud ühenduse Universumiga, ühiskonnaga, teiste inimestega, iseendaga. Hiina loodusteraapia sünnib seega vajadusest asetada inimene tema tõelisesele kohale ja sellepärast, vähemalt algselt, pühendub ta peamiselt ennetamisele.

Traditsioonilistest tekstidest, mis räägivad viisist, kuidas hiina loodusteraapia vaatab inimest ja tema suhteid keskkonnaga, toome välja kolm:

  • I Ching või Yi Jing ehk Muutuste raamat. Oraakellik nägemus inimesest tema universumis. Eesti keeles on olemas mitmeid tõlkeid.
  • Dao De Jing ( Tao Te King), Lao Zi-le omistatud raamat, kus kirjeldatakse filosoofiliselt ja eksistentsiaalselt, milline peaks olema inimese kohalolek selles maailmas. Eesti keeles on olemas jällegi mitmeid tõlkeid, kuulsamad nendest on kahtlemata Linnart Mälli (https://www.eao.ee/tekstid/klassika/daodejing/) ja Jaan Kaplinski (http://jaan.kaplinski.com/translations/daodejing.html) omad.
  • Nei Jing, Traktaat sisemusest. Räägib sellest, kuidas inimene peaks universumiga kooskõlastuma ja juba spetsiifilisemalt sellest, kuidas ravida haiguse protsesse. (http://kodu.neti.ee/~ok003a/zhongyi/neijing.htm)

Eestis õpetatakse hiina loodusteraapia alla kuuluvat paljudes koolides ja ka erinevatel kursustel.