Eesti loodusteraapia

Eesti loodusravi on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastupidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab (pärimusliku) elulaadi ja eluviiside osas. Eesti loodusterapeut võib kasutada lisaks pärimuslikele raviviisidele ka muid Eestis kasutatavaid loomulikke ja kogu tervikut toetavaid raviviise, kui need vastavad loodusravi põhimõtetele. Loe edasi “Eesti loodusteraapia”