Loodusravi ja Täiendmeditsiin lähitulevikus

Protsessid maailmas kulgevad lainetena, ja meie asi on neid laineid taibata, et osata tegutseda muutuvates tingimustes. Hiljuti on toimunud piisavalt suur muutus, et seda teadvustada.

1990-ndatel sai alguse suur liberalismi laine. Eesti sai vabaks, minimaalsete ohvritega, just tänu õnnestunud surfile liberalismi laineharjal. Et me tegelesime oma vabadusega , siis ei pannud seda globaalset lainet tähele. Tänu liberalismile saime ka (muidu nii konservatiivselt ja ateistlikult) Eesti riigilt kutsestandardi ja -tunnistused.  Loe edasi “Loodusravi ja Täiendmeditsiin lähitulevikus”

Täiendmeditsiini tulevik Eestis ehk tööd jätkub kõigile

Kuni selle aastani oli CAM (Complementary and Alternative Medicine) Eestis reguleeritud Kutsekoja kaudu. Kaugel ideaalsest, aga vähemalt midagi. Midagi, millest oleks saanud edasi minna.

Nüüd keelduti standardite pikendamisest põhjustel, mis pigem otsitud. Arusaamatu- kui keegi soovib standardeid teha, siis miks peaks Kutsekoda keelduma- vist justiitsministeeriumist öeldi midagi sellist?

CAM tunnustatakse ja soovitatakse ja uuritakse erinevate rahvusvaheliste ja rahvuslike organisatsioonide poolt, alates WHO-st (World Health Organisation) kuni NIH-ni (National Institutes of Health) välja. Loe edasi “Täiendmeditsiini tulevik Eestis ehk tööd jätkub kõigile”

Süsteem ja vabadus

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud!
Seiske siis ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse.
Gl 5,1 

Vabadus on inimlike hüvede hulgast auväärseim ning annab talle sellise väärikuse, et ta on võimeline olema oma tegude valitseja. Miks küll aga kipub inimene pidevalt oma vabadust kaotama? Kui ta vähegi oma tähelepanu laseb kõrvale juhtida, märkab, et on taas kõikvõimalikes sõltuvustes kaasinimestest ja erinevatest süsteemidest. Hea on, kui märkab, sest enamus inimesi ei oska seda tähelegi panna. Kust see müstiline orjastav vägi siis pärit on?

Üks huvitav fenomen väljendub institutsioonide ja organisatsioonide juures – neil on suundumus üha suurema struktuuri formaliseerituse suunas. Kuna organisatsioonid “peavad” kasvama, siis kasvab ka reeglite, ettekirjutuste, protseduuride hulk. Loe edasi “Süsteem ja vabadus”