Kutseregister

Loodusterapeutidele väljastatud kutsetunnistused leiad aadressilt http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Kutsekoja kodulehel on olemas ka kutsetunnistuste lisad
(http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad), mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui
ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse
omanikul on ja kes on kutsetunnistuse väljastaja. Kutsetunnistuse lisa lihtsustab ka riikidevahelist tööjõu
liikumist.