Eesti loodusterapeut VI ja Tai loodusterapeut VI kutseeksam toimuvad 22.november. 2016 a .

 …

Holistilise regressiooni terapeudi kutseeksam toimub: 

I etapp: Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 12. oktoober 2015 a.
II etapp: Intervjuud toimuvad 27. ja 28. november 2015a .

Kutse taastõendamisega seotud dokumendid tuleb saata Karl Muinastile e-aadressil karlmuinast@gmail.com .

Meil …

Kutsekomisjoni koosolek toimub 21.mail, kus määratakse kutseeksamite ja taastõendamiste ajad (2014). Meil on võimalik taotleda Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi 6. taset (uuendatud kutsestandard). Vaata ka kutsekoja  kodulehel kutsetunnistus/kutsetaotlemine.…

Meie kutsetunnistust omavad loodusterapeudid leiad aadressilt http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Kutsekoja kodulehel on olemas ka kutsetunnistuste lisad (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad), mida on võimalik välja trükkida nii eesti kui ka inglise keeles. Kutsetunnistuse lisa selgitab lühidalt, millised oskused ja teadmised kutsetunnistuse omanikul on ja …

Hindamisstandard

4. Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Esimese osa hindamismeetodid

Taotleja esitab hindamiskomisjonile terapeutilise töö dokumenteeritud kokkuvõtte.Hindamist teostab hindamiskomisjoni poolt kinnitatud eriala spetsialist(id). Hindamist teostatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele , hindamisjuhendile ja hindajale etteantud vormidele.

Teise osa hindamismeetodid

Taotleja sooritab kirjaliku testi vastavalt