Kutse taotlemine

Loodusteraapia valdkonnas on Tervishoiu Kutsenõukogu otsusega võimalik taotleda järgmisi kutsekvalifikatsioone:  (täiendmeditsiini ja loodusravi terapeut  tase 6)  kutsestandard

* Refleksoloog,  tase 6

* Aroomterapeut,  tase 6

* Tai loodusterapeut,  tase 6

* Hiina loodusravispetsialist, tase 5    kutsestandard

Hiina loodusterapeut,  tase 6

* Homöopaat,  tase 6

* Eesti loodusterapeut, tase 6

* Holistilise regressiooni terapeut, tase 6

* Shiatsu terapeut, tase 6

* Tiibeti loodusterapeut, tase 6

Kutsekvalifikatsioone omistavaks organiks määrati Eesti Täiendmeditsiini  ja Loodusravi Nõukoda.

 

Kutsekomisjoni koosseis:

1) Karl Muinast – Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusteraapiate Nõukoda (esimees)

2) Ülo Liivamägi – Sternum Koolitus (aseesimees)

3) Tiia Frantsusova – Holistilise Regressiooniteraapia Selts

4) Alar Krautman – Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemia

5) Lilli Gross

6)  Henno Nurmsalu – jurist

7) Anne Hiio – Eesti Patsientide Esindusühing

 

Taotlejale esitatavad nõuded

vähemalt keskharidus; loodusteraapia valdkonna kutsestandardite nõuetele vastav erialane koolitus; nõuetele vastav meditsiiniline baaskoolitus ; töökogemus loodusterapeudina.

Kordustaotlemisel esitatavad nõuded: töökogemus vähemalt 5 aastat; täiendkoolituste läbimine vähemalt 60 tunni mahus.

Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu

1) avaldus ( “Taotleja avaldus”)
2) CV (“Taotleja CV”)   „Olen nõus oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris“
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) haridust tõendavate dokumentide koopiad (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
5) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)

Arveldusarve 221025818328 (Swedbank, Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda)

Kutse taotlemise tasu: esmataotlemisel 90 eurot, taastõendamisel 25 eurot.

Isikul on võimalik enda isikuandmete avalikustamine kutseregistris peatada, saates sellekohase digitaalallkirjastatud avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee  või paberkandjal allkirjastatuna SA Kutsekoda Mustamäe tee 16, TALLINN 10617.

 

Kutse andmise kord  

Hindamisstandard