Kutsekomisjoni koosolek toimub 21.mail, kus määratakse kutseeksamite ja taastõendamiste ajad (2014). Meil on võimalik taotleda Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi 6. taset (uuendatud kutsestandard). Vaata ka kutsekoja  kodulehel kutsetunnistus/kutsetaotlemine.