Esileht

 

Kutse taastõendamine homöopaatia 6 erialal aprillis 2018.

Eksamil osalemiseks palume saata järgmised dokumendid ja materjalid:

 

1) täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopiad (60 tunni mahus viimase 4 aasta jooksul).

2) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (25 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)

3) dokumendid saata Ülo Liivamägile 9. aprilliks aadressil yloliivamagi@gmail.com (tel 5271898).

 

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS