Esileht

Tiibeti meditsiini ja Shiatsu piloot kutseeksam toimub 27.09.17 algusega 11,30, toimumise koht on täpsustamisel, infot saab Anu Rootalu-Wachsmanni ja Valdo Hertzmanni käest.

 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda kuulutab välja holistilise regressiooni terapeudi kutseeksami. Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 4. september 2017.a.  Intervjuud toimuvad 3. ja 4. oktoobril 2017.a.  

Eksamil osalemiseks palume saata järgmised dokumendid ja materjalid:
1) avaldus (vt. Kodulehelt www.horetes.com Vormid: “Taotleja avaldus”)
2) CV (vt kodulehelt www.horetes.com Vormid: “Taotleja CV”)
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) haridust tõendavate dokumentide koopiad (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
5) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)
6) kirjalik juhtumianalüüs (vt Hindamisstandard: “Juhtumianalüüsi juhend”)
7) 2016.-2017.aasta jooksul praktiseerimist tõestav dokument (vt Vormid: “Erapraksise vorm”)

Kellele mida esitada?
Dokumendid saada e-aadressile regressiooniteraapiaselts@gmail.com või posti teel Holistilise Regressiooniteraapia Selts, Trummi 6-16, Tallinn 12616. Suurde kinnisesse ümbrikusse panduna võid jätta oma dokumendid ka Holistika Instituudi (Endla 15, IV korrus) asjaajaja kätte (märksõna on „kutseeksam“).
CD plaadile või mälupulgale salvestatud seansid kogub kokku Kadi Kütt (tel. 51 24 111kadi@joogateraapia.ee). Ka need saad jätta instituudi asjaajaja kätte.

 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda on katusorganisatsioon, kelle sooviks on koondada loodusterapeute, nende ühendusi ja liite. Sellest tulenevalt on meie eesmärgiks vahendada üksteisele erialast informatsiooni ja korraldada koolitusi. Sihiks on tagada patsiendi turvalisus, mida saame tagada tõstes terapeutide professionaalset taset.

Nende eesmärkide saavutamiseks oleme välja töötanud Täiendmeditsiini ja loodusravi kutsestandardi. Loodusterapeut, kes on läbinud vajalikus mahus meditsiinilise ja erialase koolituse ning on praktiseerinud oma erialal, võib taotleda kutsetunnistust (registreeritud riiklikus registris).

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS