Esileht

 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda on katusorganisatsioon, kelle sooviks on koondada loodusterapeute, nende ühendusi ja liite. Sellest tulenevalt on meie eesmärgiks vahendada üksteisele erialast informatsiooni ja korraldada koolitusi. Sihiks on tagada patsiendi turvalisus, mida saame tagada tõstes terapeutide professionaalset taset.

Nende eesmärkide saavutamiseks oleme välja töötanud Täiendmeditsiini ja loodusravi kutsestandardi. Loodusterapeut, kes on läbinud vajalikus mahus meditsiinilise ja erialase koolituse ning on praktiseerinud oma erialal, võib taotleda kutsetunnistust (registreeritud riiklikus registris).

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS