Esileht

Hiina meditsiini  tase 5 ja 6  kutseeksam toimub  1.detsembril kell 13, 2017. Konsultatsioon on  12.novembril, pühapäev,

kell 14. Eksam toimub Eesti Neijingi Koolis Ungru tee 27, 90403 Haapsalu Eesti +372 4732254 neijingikool at gmail dot com www.neijing.ee. Dokumendid tuleb  saata Sven Kongale hiljemalt 15.11.

 

Eesti loodusterapeut VI ja Tai loodusterapeut VI kutseeksam toimuvad 1.november. 2017 a, Tallinnas, Tondi 8a, Alar Krautmani Terviseakadeemias, algusega kell 11.00.

 Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 10.oktoober 2016 a

Eesti loodusterapeut VI konsultatsioon Tallinnas 10. oktoober 2017 Tallinnas, Tondi 8a, Alar Krautmani Terviseakadeemias, kell 17.30-20.00

Tai loodusterapeut VI konsultatsioon toimub 17.oktoober 2017 Tallinnas, Tondi 8a, Alar Krautmani Terviseakadeemias kell 18.00-20.00

Eksamil osalemiseks palume saata järgmised dokumendid ja materjalid:

1) avaldus (vt. Vormid: “Taotleja avaldus”)

2) CV (vt Vormid: “Taotleja CV”)

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

4) haridust tõendavate dokumentide koopiad (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained

5) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)

6) kirjalik juhtumianalüüs (vt Hindamisstandard: “Juhtumianalüüsi juhend”)

Kellele mida esitada?
Dokumendid saada e-aadressile: alar.krautman@gmail.com
 või kirja teel Alar Krautman, Põdralõpe talu, Võsu 45415, Lääne – Virumaa

 

 

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS