Esileht

 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda on kuulutanud välja holistilise regressiooni terapeudi järjekordse kutseeksami.

Ajakava
Kutseeksami I etapp: Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 3. september 2018. a.
Kutseeksami II etapp: Intervjuud toimuvad 2., 3., 8. ja 9. oktoobril 2018 a.
Vajalikud dokumendid ja materjalid:
avaldus
Curriculum Vitae
isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
haridust tõendavate dokumentide (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) koopiad ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)
kirjalik juhtumianalüüs
kahe viimase aasta jooksul teraapia praktiseerimist tõendav dokument ehk Erapraksise vorm.
Kellele mida esitada?
Dokumendid saada e-aadressile regressiooniteraapiaselts@gmail.com või jätta suurde kinnisesse ümbrikusse panduna Holistika Instituudi asjaajaja kätte (kirjuta ümbrikule „kutseeksam“). Instituudi asjajaja kätte samasse ümbrikusse saad jätta ka mälupulgale salvestatud seansid.

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS