Esileht

 

Eesti loodusterapeut VI ja Tai loodusterapeut VI kutseeksam toimuvad 22.november. 2016 a .

Eesti loodusterapeut VI konsultatsioon toimub 8. november 2016 Tallinnas, Tondi 8a, Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemias, algusega kell 10.30.

Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 4.november 2016 a

 

Tai loodusterapeut VI konsultatsioon toimub 7.november 2016 Tallinnas, Tondi 8a, Terviseakadeemias

kell 18.00-20.00

Eksamil osalemiseks palume saata järgmised dokumendid ja materjalid:

1) avaldus (vt. Vormid: Taotleja avaldus)

2) CV (vt Vormid: Taotleja CV)

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

4) haridust tõendavate dokumentide koopiad (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained

5) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)

6) kirjalik juhtumianalüüs (vt Hindamisstandard: Juhtumianalüüsi juhend)

Kellele?
Dokumendid saada e-aadressile: vastuskohe@gmail.com
või kirja teel Alar Krautman, Põdralõpe talu, Võsu 45415, Lääne – Virumaa

Info: Väino tel. 55633238          vastuskohe@gmail.com

 

Kutse taastõendamisega seotud dokumendid tuleb saata Karl Muinastile e-aadressil karlmuinast@gmail.com .

 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda on katusorganisatsioon, kelle sooviks on koondada loodusterapeute, nende ühendusi ja liite. Sellest tulenevalt on meie eesmärgiks vahendada üksteisele erialast informatsiooni ja korraldada koolitusi. Sihiks on tagada patsiendi turvalisus, mida saame tagada tõstes terapeutide professionaalset taset.

Nende eesmärkide saavutamiseks oleme välja töötanud Täiendmeditsiini ja loodusravi kutsestandardi. Loodusterapeut, kes on läbinud vajalikus mahus meditsiinilise ja erialase koolituse ning on praktiseerinud oma erialal, võib taotleda kutsetunnistust (registreeritud riiklikus registris).

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS