Esileht

Hiina meditsiini  tase 5 ja 6  kutseeksam toimub  1.detsembril kell 13, 2017. Konsultatsioon on  12.novembril, pühapäev, kell 14. Eksam toimub Eesti Neijingi Koolis Ungru tee 27, 90403 Haapsalu Eesti +372 4732254 neijingikool at gmail dot com www.neijing.ee. Dokumendid tuleb  saata Sven Kongale hiljemalt 15.11.

 

 

Eksamil osalemiseks palume saata järgmised dokumendid ja materjalid:

1) avaldus (vt. Vormid: “Taotleja avaldus”)

2) CV (vt Vormid: “Taotleja CV”)

3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)

4) haridust tõendavate dokumentide koopiad (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained

5) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)

 

 

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS