Esileht

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda kuulutab välja homöopaat kutseeksami. Eksam toimub 21. juunil 2018.a. kell 18.00 Mustamäe tee 60, Tallinn Sternum Koolitus ruumides.

Vajalikud dokumendid ja materjalid:
avaldus
Curriculum Vitae
isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
haridust tõendavate dokumentide (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) koopiad ja hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)

Dokumendid saada e-aadressile yloliivamagi@gmail.com, Ülo Liivamägi`le. Tel 5271898.

 

 

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda on kuulutanud välja holistilise regressiooni terapeudi järjekordse kutseeksami.
Ajakava
Kutseeksami I etapp: Dokumentide ja kirjaliku juhtumianalüüsi esitamise tähtpäev on 3. september 2018. a.
Kutseeksami II etapp: Intervjuud toimuvad 2., 3., 8. ja 9. oktoobril 2018 a.
Vajalikud dokumendid ja materjalid:
avaldus
Curriculum Vitae
isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia
haridust tõendavate dokumentide (tasemehariduse ja erialase koolituse tunnistus) koopiad ja aineloend/hinneteleht, kust on näha läbitud õppeained
maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (90 € Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda arveldusarvele EE282200221025818328)
kirjalik juhtumianalüüs
kahe viimase aasta jooksul teraapia praktiseerimist tõendav dokument ehk Erapraksise vorm.
Kellele mida esitada?
Dokumendid saada e-aadressile regressiooniteraapiaselts@gmail.com või jätta suurde kinnisesse ümbrikusse panduna Holistika Instituudi asjaajaja kätte (kirjuta ümbrikule „kutseeksam“). Instituudi asjajaja kätte samasse ümbrikusse saad jätta ka mälupulgale salvestatud seansid.

NOLI NOCERE 

UNITAS VIRIBUS